ελen
 

Ποιότητα

Η ΤΥΡΑΣ εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου για τα προϊόντα της από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της τα οποία και αναβαθμίζει συνεχώς. Όλα τα προϊόντα της πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας που ορίζει ο ελληνικός κώδικας τροφίμων και ποτών και οι ισχύουσες ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο αυτοελέγχου και αναλύσεων από το Υπουργείο Γεωργίας, ενώ εφαρμόζει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2008, το οποίο αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας από τη συλλογή της πρώτης ύλης μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

Η ποιότητα των προϊόντων ΤΥΡΑΣ επεκτάθηκε πολύ γρήγορα όχι μόνο σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και εκτός των συνόρων. Έτσι έχει εφαρμοστεί και υλοποιηθεί ένα σύστημα ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αγγλικού προτύπου BRC (British Retail Consortium) καθώς και του γερμανικού προτύπου IFS (International Food Standard).

Η ΤΥΡΑΣ νιώθοντας βαριά την ευθύνη της θέσης της στην αγορά του κλάδου των τροφίμων και συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για την παραγωγή υγιών και ασφαλών τροφίμων, προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005.

Η ΤΥΡΑΣ παράγει προϊόντα με βάση το εβραϊκό πρότυπο παραγωγής τροφίμων καθώς διαθέτει πιστοποίηση Kosher. Επίσης πρόσφατα απέκτησε τις δυνατότητες εξαγωγής των προϊόντων της στις αραβικές χώρες με την πιστοποίηση Halal.

Τελευταία
Νέα