ελen
 

Συμμετοχή στην μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την εταιρία Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. συμμετέχουμε στις «Μεγάλες Γιορτές της Ανακύκλωσης» . Στόχος της ενέργειας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Δείτε το αρχείο
Τελευταία
Νέα