ελen
 

Βραβείο για την ΤΥΡΑΣ στη διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων και στην αξιοποίηση της ενέργειας

Water _stewardship

Στην τελετή απονομής βραβείων ΔΕΗ Environmental Awards 2013, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 και βραβεύτηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, η εταιρεία ΤΥΡΑΣ απέσπασε βραβείο για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της και την αξιοποίηση της ενέργειας.

22222Η εταιρεία ΤΥΡΑΣ έχει προβεί σε καινοτόμα επένδυση με σκοπό τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το ενεργειακό όφελος εγκαθιστώντας αναβαθμισμένο σύστημα αναερόβιας επεξεργασίας και αξιοποίησης των λυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Με την επένδυση αυτή αναδεικνύεται έμπρακτα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έναντι των περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και η συμμετοχή της εταιρείας στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων του πλανήτη, μέσω της εκμετάλλευσης της βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Δείτε το αρχείο
Τελευταία
Νέα