ελen
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΤΥΡΑΣ Α.Ε., με αφορμή την χθεσινή (01.09.2015) ανακοίνωση του ΕΦΕΤ περί ανάκλησης δύο παρτίδων συσκευασμένης Φέτας ΓΑΛΠΟ, την οποία παράγει για λογαριασμό της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα παρακάτω:

 1. Η ανάπτυξη ευρωτίασης ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, όπως προκύπτει από τα δείγματα των συγκεκριμένων παρτίδων, που διατηρούμε στις εγκαταστάσεις μας, και τα οποία δεν εμφάνισαν καμία απόκλιση.

 2. Το φαινόμενο αυτό πιθανώς οφείλεται σε αστοχία της συσκευαστικής μηχανής και πιο συγκεκριμένα, του σταθμού πλήρωσης του περιέκτη με άλμη. Η μη σωστή πλήρωση και κατά συνέπεια, η μη πλήρης κάλυψη της επιφάνειας του τυριού με άλμη, μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη αυτών των μικροοργανισμών (μυκήτων).

3. Η εταιρία μας έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση επίλυση του θέματος.

Η παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Τελευταία
Νέα