ελen
 

Νέες θέσεις εργασίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά να προσλάβει για τα εργοστάσια του Ομίλου της:
Πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης- για τη στελέχωση θέσεων στο τεχνικό τμήμα, στα τμήματα παραγωγής, logistics, πωλήσεων.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
Πτυχίο ΑΕΙ
Ηλικία έως 30 ετών
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση


Η επιχείρηση προσφέρει:
Άριστο εργασιακό κλίμα
Συνεχής ανάπτυξη οργανωτικών δομών
Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - επιμόρφωσης - καθοδήγησης του προσωπικού.
Αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα έως 06/09/2017 στο e-mail:hr@olympos.gr (Υπ' όψιν κας. Ιωάννας Μπλούνα)

Τελευταία
Νέα